Psykopatisk forælderSamvær med psykopatisk forælder

De fleste samværssager kan løses ved almindelig sagsbehandling, men det gælder ikke for højkonfliktsager.

Forvaltningerne opdager ikke i tide, at den karakterafvigende person let overfører den psykiske vold i ægteskabet til samværssagen og dermed til børneneSamværssager med højt konfliktniveau forældrene imellem er ikke ualmindelige, men nærmest reglen for par, der er blevet skilt på grund af psykisk vold.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/samv%C3%A6r-med-psykopatisk-for%C3%A6lder-er-problematisk