Behandling af KOLDer findes en række forskellige medikamenter, som bruges i behandlingen af KOL. Ingen af dem kan helbrede sygdommen, men de begrænser de problemer, som KOL giver, bedrer den helbredsrelaterede livskvalitet og kan til en vis grad forebygge pludselige forværringer af sygdommen, såkaldte exacerbationer.

Danske og internationale retningslinjer for behandling af KOL
Behandlingen afhænger af sværhedsgraden af KOL. På baggrund af symptomerne, hyppigheden af exacerbationerne og graden af lungefunktionsnedsættelse inddeles sygdommen i fire sværhedsgrader. Man kalder disse fire grupper: GOLD A, GOLD B, GOLD C eller GOLD D.

Alle anbefales at undgå risikofaktorer som tobaksrøg og erhvervsmæssig udsættelse for støv og dampe, at være fysisk aktiv samt at blive influenzavaccineret.

Læs mere via dette link:
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/kol/behandling-af-kol/