Åbningstider Amerikansk Børs

Åbningstider for de Amerikanske børser
De amerikanske børser bestå basalt set af de tre børser NYSE, NASDAQ og AMEX. Det er her du har mulighed for at handle samtlige aktier og depotbeviser noterede på den Amerikanske Børs. Hvis du f.eks. er i et andet land skal du huske at tage højde for tidsforskellen mellem Danmark og USA. Du kan evt. gå ind under indstillinger på din smartphone og tilføje tid for de forskellige tidszoner i USA så du kan handle inden for børsens åbningstider.

NYSE er New York Stock Exchange
Er faktisk verdens største aktiemarkedet og er beliggende på det verdenskende Wall Street i New York. Mens den amerikanske børs er åben er de børsnoterede selskaber aktier som er noteret på børsen offentlig tilgængelige for alle og kan handles på de forskellige platforme i deres åbningstid som er fra 9.30 til 16.00 lokal tid. NYSE kan være lukket under helligdage og andre højtideligheder. Se mere om New York Stock Exchange åbingstider via dette link til NYSE

Bemærk at denne side er stadig under opdatering.